De Landgenoten

de landgenoten website

De Landgenoten koopt landbouwgrond en verhuurt die voor lange termijn aan bioboeren. De grond verwerven de initiatiefnemers via crowdfunding met aandelen en schenkingen, of via een erfpacht. Als een boer stopt, wordt een opvolger gezocht. Zo gaat de opgebouwde bodemvruchtbaarheid niet verloren.

Het hoofddoel is landbouwgrond koppelen aan bioboeren. Een overzicht van de gronden vind je via de ingebouwde landkaart.