DAR functionaliteiten

Functionaliteitenlijst DAR v1

 

In grote lijnen kunnen we de functionaliteiten van het DAR opdelen in vier onderdelen:

    Intekenen (functionaliteit voor de coöperant)

    Beheer (functionaliteit voor de DAR-admin)

    Configuratie (functionaliteit voor de Drupal-admin)

    API (functionaliteit voor de externe applicatie)

 

    Intekenen

    een webformulier met aanpasbare velden

    gegevenscontrole van vb e-mailadres, rijksregisternummer, IBAN, …

    gegevenscontrole van het maximum aantal aandelen voor zowel nieuwe als bestaande aandeelhouders

    betaling via drie methodes:

        online betaling via een PSP (vb Mollie, anderen mogelijk)

        betaling via overschrijving:

            automatische e-mails worden verstuurd met betaalopdrachten

            verwerking betalingen via de import van een CAMT bestand (momenteel VDK en Triodos, meerdere mogelijk)

            mogelijkheid tot opvolgen van betalingen en manuele registratie van foutief gestructureerde betalingen

        betaling via manuele verwerking (vb contante betaling)

    configureerbare workflow:

        automatische goedkeuring van een registratie

        manuele goedkeuring van een registratie na goedkeuring RVB

    mogelijkheid tot automatische verwerking van bijgestorte aandelen

    limiteren van aantal aandelen waarop getekend kan worden per oproep / project

 

 

    Beheer

    dashboard met statistieken en handige snelkoppelingen

    overzicht van aandeelhouders, transacties, intekenformulieren, …

    zoek- en filtermogelijkheden

    exportmogelijkheden naar een werkblad

    printen van uittreksels en attesten (export naar pdf)

    bewerken van aandeelhouders en transacties

    audit trail van bewerkingen op aandeelhouders

    validatie van gegevens (maximum aantal aandelen per aandeelhouder)

    automatischverzenden van e-mail met uittreksel aandeelhoudersregister naar aandeelhouder

    tax-shelter: genereren verschillende attesten

        verwervingsattest

        behoudattest

        vervreemdingsattest

    dividend: berekening dividend

        export naar een xlsx met de correcte berekening

        keuze om de Belgische roerende voorheffing (VVPR bis) in de berekening te verwerken

        import van de correcte csv (na goedkeuring RVB) waarbij dit als vermelding op het uittreksel van de coöperant getoond kan worden

        Dividendberekening pro rata per dag, per maand en op datum.

    Configuratie

    initiële import van het aandeelhoudersregister door het aanleveren van het register in een vooraf bepaalde template

    toevoegen en aanpassen van velden op het intekenformulier

    aanpassen van de certificaten en attesten

    aanpassen van de e-mails

    aanpassen van de types aandelen

        nominale waarde

        begrenzing kapitaal

        beheerskosten

        uitgiftepremie

    stijl-aanpassingen

        intekenformulier

        uittreksels en attesten

        automatisch e-mailverkeer

    …

 

        Functionaliteit in ontwikkeling

 

    API voor koppeling / synchronisatie van gegevens en flow met andere applicaties

    Aanmaken van betalingsbestanden bij uittreding [#1688]

    Aanmaken van betalingsbestanden voor dividend uitkering

    Formulier waarmee coöperanten wijziging aan hun gegevens kunnen aanvragen (na verificatie door beheerder kan dit doorgezet worden naar het DAR). [#1690]

    Logging van alle beheersacties [#1751] (iedereen)

    Automatische import van bankafschriften [#1373]

    Dividend registreren (vs de import) [#1670]

    Automatisch versturen tax-shelter documenten via een overzicht (evt filter voor personen wie dit dienen te krijgen)

     Genereren excel taxshelter voor oplevering belastingen

Functionele ideeën en wensen

    Stroomlijnen UX (user experience) voor gebruiksgemak